Privacy- en cookiebeleid

Boer Stan is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de mensen waarmee zij werkt en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Boer Stan houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

In het kader van haar dienstverlening legt Boer Stan gegevens vast. Dit is het geval wanneer je een abonnement hebt op een nieuwsbrief, gebruik maakt van onze diensten, een klantenaccount hebt, je interesse opgeeft of op een andere wijze je belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact hebt met Boer Stan. Bij de gegevens over jou gaat het om contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Boer Stan gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Boer Stan op de hoogte te houden.

Jouw e-mailadres

Als je jouw e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om jou als klant te informeren over voor jou relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Boer Stan. Als je hier geen prijs meer op stelt kun je je op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat je ermee hebt ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor jou relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Boer Stan.

Afmelden

Boer Stan houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeuren. Boer Stan geeft je in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kun je dit per mail melden bij stan@boerstan.nl.

Inzage en correctie van je gegevens

Je kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Boer Stan over je heeft. Als de informatie onjuist is kun je verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van jouw gegevens kunnen via mail worden doorgegeven op stan@boerstan.nl. Op dit adres kun je ook terecht indien je eventuele vragen hebt over de manier waarop Boer Stan met je gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres

Op de website van Boer Stan worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Boer Stan haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Boer Stan ook gebruik van het IP-adres van je computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan je computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kan worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij je hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Referenties

Referenties van opdrachtgevers en de personen waarmee gewerkt is zullen worden gebruikt ten behoeve van promotionele doeleinden voor het rundvlees en de ei-abonnementen van Boer Stan. De letterlijke referentieteksten kunnen met of zonder naam gebruikt worden. Alleen als de betreffende persoon hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft zullen de teksten onderschreven worden met de al dan niet volledige voor- dan wel achternaam.

Wijzigingen

Boer Stan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Check daarom regelmatig dit privacybeleid van Boer Stan op deze website.

 

COOKIEBELEID

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op je computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op je computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van je computer verwijderd zodra je je webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer staan, ook na afsluiting van je webbrowser. Boer Stan gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Boer Stan maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Boer Stan. Boer Stan maakt incidenteel gebruik van (Google) advertenties, deze maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan je vertoond zijn. Deze cookies worden niet door Boer Stan zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

Hoe kun je cookies weigeren?

Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor je beschikbaar zijn. Op de site van Boer Stan kan het voorkomen dat je hyperlinks aantreft naar andere websites. Boer Stan kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Belangrijk om te weten

Het gebruik van cookies is veilig. E-mail- en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.