Projecten

Op deze pagina worden enkele projecten toegelicht die ik uitgevoerd heb. Binnen deze projecten wordt/is geëxperimenteerd met nieuwe manieren/vormen van voedselproductie. Zij dragen dan ook bij aan de verduurzaming van mijn bedrijf.

Kip en het ei, ook hanenvlees hoort erbij

Binnen dit project zijn legkippen én hanen gehouden op een natuurinclusieve wijze. Hiermee worden gezonde eieren en gezond hanenvlees geproduceerd. In combinatie hiermee wordt een gezondere bodem gecreërd door het inzaaien van kruidenrijk grasland . De legkippen zijn gehouden in een mobiele kippenkar. Deze mobiele kippenstal is binnen dit project aangekocht. De producten zijn samen middels ‘ei en haandelen’ (later ei-abonnement genoemd) aan de consument verkocht via de korte keten. De consument koopt dus zowel eieren als hanenvlees en hiermee is gewerkt aan de bewustwording bij de consument dat voor de productie van eieren ook hanen nodig zijn.

Dit project is afgerond. Het inhoudelijke eindverslag kun je hieronder downloaden.

Meer weten?
Neem dan contact met mij op.
Ik vertel je er graag meer over.

Lokale keten kip

Binnen dit project wordt een nieuw lokaal marktconcept ontwikkeld waarbij alle schakels in de (korte) keten ook daadwerkelijk lokaal plaatsvinden. Dit concept bestaat uit het lokaal verbouwen van veevoer, houden van vleeskippen in een mobiele kippenstal in de weide, lokaal slachten van deze kippen en lokale consumptie van het kippenvlees van deze kip. Hierbij participeren consumenten in het project doordat zij mee investeren. Deze investering (plus rente) krijgen zij in de vorm van kippenvlees terugbetaald. Op deze manier nemen zij  samen met de boer verantwoording voor een toekomstbestendige, natuurinclusieve landbouw. 

Kortom bij dit nieuwe marktconcept staat lokaal centraal waardoor de voedselkilometers maximaal beperkt blijven. Ook worden op deze manier een lokale kringloop van diervoeding, mest en geld (lokale economie) gecreëerd. Maximaal lokaal ondernemen met de natuur.

Dit project wordt momenteel uitgevoerd. Wil je hier meer over weten? Laat me het weten via een email of door te bellen. Ik leg je graag meer uit.

Zowel het project ei en haan en lokale keten kip zijn mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland.